Skip to main content

Toetsingsmoment concreet zicht op legalisatie bij nieuw bestemmingsplan

23 oktober 2017

In handhavingszaken is het vaste rechtspraak dat voor concreet zicht op legalisatie in verband met een nieuw bestemmingsplan op zijn minst is vereist dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt dat de overtreding legaliseert. In de zaak die leidde tot AbRvS 18 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2808) lag ten tijde van de beslissing op bezwaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage dat de illegale situatie, waartegen eerder (op verzoek) wel handhavend werd opgetreden, zou toestaan. In de beslissing op bezwaar werd dan ook alsnog van handhaving afgezien. Op het moment dat het hoger beroep van verzoekers om handhaving bij de Afdeling diende, was inmiddels bekend dat dit bestem-mingsplan uiteindelijk de eindstreep niet had gehaald. Volgens appellant vol-doende reden om geen concreet zicht op legalisatie aan te nemen.  De Afdeling oordeelt echter, niet verwonderlijk, dat dit argument van appellan-ten niet afdoet aan de omstandigheid dat ten tijde van de beslissing op be-zwaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag, waarvan op dat moment niet duidelijk was dat deze zou worden vernietigd. Dat is, volgens de vaste lijn van de Afdeling, voldoende om concreet zicht op legalisering aan te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique