Skip to main content

Toets saneringsplan: hoe zit dit ook alweer?

In de uitspraak van de AbRvS van 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2745 wordt een saneringsplan bestreden. De Afdeling stelt voorop dat uit artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming volgt dat het college uitsluitend instemming aan het saneringsplan mag onthouden indien de daarin beschreven sanering niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 38 of indien het saneringsplan niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 39, eerste lid. Toetsing aan andere wet- of regelgeving, zoals het bestemmingsplan, natuurbeschermingsregels of regels ter bescherming van archeologisch erfgoed, kan bij de beslissing over instemming met een saneringsplan niet aan de orde zijn (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 17 september 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF0959). In deze zaak spelen de vragen of de beoogde functie en het verdwijnen van de bomen op de locatie onjuist en onverenigbaar is met andere wet- en regelgeving dus geen rol.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan