Skip to main content

Toepassing handvatten voor NMR

17 december 2021

In de uitspraak van 3 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2402, heeft de Afdeling handvatten gegeven voor de beoordeling van de omvang van het normaal maatschappelijk risico. De uitspraak van 15 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2829, geeft een goed beeld van de toepassing van deze handvatten. Wat was er aan de hand? De gemeenteraad van Zoetermeer heeft een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor de verlenging van een skibaan van SnowWorld. Partijen discussiëren over de vraag wat de omvang moet zijn van het NMR. Volgens de uitspraak van 3 november jl. zijn daarbij in beginsel twee indicatoren doorslaggevend:

  1. Past de ontwikkeling in de ruimtelijke structuur van de omgeving;
  2. Past de ontwikkeling in het beleid, dat in een reeks van jaren is gevoerd.

Ten aanzien van de eerste indicator overweegt de Afdeling dat de skibaan ligt in een landelijke omgeving met bestemmingen, die natuur, volkstuintjes en agrarische activiteiten toelaten. De aanwezigheid van SnowWorld, als enige hoogbouw, maakte daar nadrukkelijk inbreuk op. Door de aard en omvang van de uitbreiding die het nieuwe bestemmingsplan mogelijk maakt, is die inbreuk nog groter geworden. Gelet hierop past de ontwikkeling niet binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving. Voor wat betreft het gevoerde beleid heeft het college ter zitting toegelicht dat de ontwikkeling op zichzelf paste binnen het twee beleidsdocumenten. De ontwikkeling past echter niet in een derde beleidsdocument, de zogenoemde Groenkaart van de gemeente. Deze Groenkaart is speciaal aangepast om de verlenging van de skibaan mogelijk te maken. Dit betekent volgens de Afdeling, dat de ontwikkeling slechts gedeeltelijk in het gedurende een reeks van jaren gevoerde beleid past. In deze zaak is dus slechts aan één van beide indicatoren gedeeltelijk voldaan. Dit betekent dat toepassing van het minimumforfait van 2 procent in dit geval is aangewezen.
Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke