Skip to main content

Te laat ingediende zienswijze tegen invorderingsbesluit; toch rekening mee houden?

29 mei 2020

De uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1292) heeft betrekking op een door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport genomen besluit tot invordering van verbeurde dwangsommen. In het voornemen om tot invordering over te gaan was de gelegenheid gegeven om een zienswijze in te dienen.

Daarvoor was een termijn gesteld tot 10 mei 2019. De zienswijze werd pas daarna, op 24 mei 2019 ingediend. De Afdeling overweegt hierover dat de minister met deze té laat ingediende zienswijze geen rekening hoefde te houden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique