Skip to main content

Strijd met parkeernormering leidt tot weigering vergunning

3 september 2018
De uitspraak AbRvS 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2806 is geselecteerd vanwege de overwegingen over het vergunningvrij verbouwen van een bovenwoning.

Het college in Den Haag heeft een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het splitsen van een drielaagse bovenwoning in drie appartementen geweigerd vanwege strijd met de Nota Parkeernormen Den Haag 2011. Gelet op die parkeernormen is in de bestaande legale situatie sprake van een parkeerbehoefte van 2 parkeerplaatsen en in de aangevraagde situatie een parkeerbehoefte van 2.2 parkeerplaatsen. Er is dus een toename van de parkeerbehoefte van 0.2 parkeerplaats. Dit betekent dat 1 extra parkeerplaats moet worden gerealiseerd. Die parkeerplaats kan niet worden gerealiseerd op het terrein dat bij de bovenwoning hoort.

Deze weigering acht de Afdeling niet onredelijk, ook acht de Afdeling de weigering van een afwijking van het bestemmingsplan niet onredelijk. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de parkeerdruk in de openbare ruimte binnen de maximale loopafstand van 500 m van het pand op het perceel hoger is dan 90%, namelijk 92,5%, en dat daarom op grond van de “wijziging op de Nota Parkeernormen Den Haag” geen afwijking verleend kan worden. Ook een beroep op een storting in het parkeerfonds wordt afgewezen. In het besluit op bezwaar staat dat een storting in het parkeerfonds alleen mogelijk is als de benodigde parkeerplaats daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Volgens het college is daarvan in dit geval geen sprake. Ook een beroep op de inherente afwijking wordt afgewezen. Doel van het beleid is te voorkomen dat de hoge parkeerdruk verder toeneemt. Derhalve mocht het college vasthouden aan het beleid, niet is gebleken dat de gevolgen voor de eigenaar van het pand wegens bijzondere omstandigheden onevenredig is in verhouding tot dit doel. Daarbij is van belang dat de gestelde gevolgen voortvloeien uit het zonder vergunning verbouwen van de bovenwoning op het perceel. Dit komt voor rekening en risico van de eigenaar, ondanks dat hij het pand (na april 2007) in de huidige staat heeft gekocht.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike