Skip to main content

Stikstof en bestemmingsplannen: ingewikkeld blijft het

21 februari 2020

In een eerdere bijdrage in deze flits is de uitspraak Buitengebied van de gemeente Doetinchem aan de orde geweest (19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:498). Deze uitspraak is ook interessant in verband met de stikstofproblematiek. Kort en goed gaat het om een aantal redenen mis voor de gemeenteraad.

Ten eerste wordt dezelfde passende beoordeling die ook ten grondslag was gelegd aan het eerder vernietigde plan, aan het nieuw vastgestelde plan ten grondslag gelegd. Dat gaat mis omdat het nieuw vastgestelde plan wijzigingen bevat waardoor op extra percelen agrarische activiteiten mogelijk zijn. Die zijn (dus) niet meegenomen in de passende beoordeling.
Maar het gaat ook mis vanwege de plansystematiek.

Vaste rechtspraak is dat als referentiesituatie dient te worden genomen de feitelijke en planologische legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan. In de regels was als ‘bestaande situatie’ opgenomen de vergunde of gemelde aantallen en soorten dieren. Dat is (uiteraard) iets anders dan de feitelijke stalbezetting. Nu is er nog wel een lijst met agrarische bedrijven en de daarvan afkomstige emissies opgenomen, maar die heeft geen koppeling met de planregels. Dat helpt de gemeenteraad dus evenmin.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco