Skip to main content

Splitsen van bouwplan in vergunningplichtig en -vrij deel

Een uitspraak over de legalisering van een tuinhuis en de uitbreiding van de kap in Rotterdam, AbRvS 24 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1790. In deze uitspraak wordt een aantal rechtsvragen over de splitsing van bouwwerken in een vergunningplichtig en vergunningvrij deel kort op een rijtje gezet. De nokhoogte van het tuinhuis is circa 90 cm te hoog om het tuinhuis als een vergunningvrij bouwwerk aan te merken. Er is een vergunning aangevraagd voor het niet vergunningsvrije deel door middel van zogenaamde krijtstrepen of arcering op de tekening.

Allereerst, wil een aanvrager vergunningvrije delen buiten de procedure laten, kan dit door vergunningvrije onderdelen niet in de aanvraag op te nemen, zie AbRvS 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:699) en 4 maart 2015, (ECLI:NL:RVS:2015:640). Splitsing van een bouwplan dat uit verschillende onderdelen bestaat, is in beginsel niet mogelijk. Het bouwplan dient als één geheel te worden beschouwd. Een bouwplan kan alleen worden gesplitst indien het bestaat uit onderdelen die in functioneel en bouwkundig opzicht van elkaar kunnen worden onderscheiden, zie AbRvS 5 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1770).
In de bij de aanvraag behorende bouwtekening is met een arcering vermeld dat het tuinhuis vergunningvrij is. Alleen een deel van de nok van het tuinhuis is niet gearceerd. De grens tussen het als omgevingsvergunningplichtig aangeduide deel en het als vergunningvrij aangeduide deel loopt door het dak van het tuinhuis heen.

De Afdeling is van mening dat een splitsing op deze manier niet mogelijk is. Het tuinhuis vormt namelijk één ruimte, waarbij de nok van het tuinhuis niet op enige wijze functioneel en bouwkundig te onderscheiden is van het tuinhuis als geheel. De nok van het tuinhuis is in dit geval niet aan te merken als een uitbreiding van een bijbehorend bouwwerk, maar een noodzakelijk onderdeel van het gebouwde geheel. Omdat het bouwplan niet in verschillende onderdelen kan worden gesplitst, dient het als één geheel te worden beschouwd. Dit betekent dat alle op de tekening bij de aanvraag opgenomen bouwdelen, dus ook de gearceerde delen die op zichzelf vergunningvrij zouden kunnen zijn, onderdeel zijn van het op 18 juli 2019 aangevraagde bouwplan, zie AbRvS 25 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1343), 31 augustus 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2372), 6 maart 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:BZ3375).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike