Skip to main content

Splitsen bouwaanvraag krijtstreepmethode niet toegestaan

In de uitspraak AbRvS 31 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2372, komt de vraag aan de orde of een vergunningaanvraag voor de uitbouw van een woning kan worden gesplitst in een vergunningvrij en een vergunningplichtig deel.

Het bouwplan voorziet in een grondige verbouwing van een woning, onder meer in uitbreiding van 2,5 m aan de zijkant van de woning. De rechtbank heeft overwogen dat dit onderdeel van de uitbreiding vergunningvrij kan worden gerealiseerd. Echter, de Afdeling verwijst naar de eerdere uitspraken van 6 maart 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:BZ3375) en 4 maart 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:640), waarin, zo stelt de Afdeling, is bepaald dat splitsing van een bouwplan dat uit verschillende onderdelen bestaat, in beginsel niet mogelijk is. Het bouwplan dient als één geheel te worden getoetst. Vast staat dat het algemeen bestuur (van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid, Amsterdam) het gehele bouwplan heeft getoetst en voor het gehele bouwplan vergunning heeft verleend. De uitbreiding aan de zijgevel maakt zowel in functioneel als in bouwkundig opzicht onderdeel uit van het overige deel van het bouwplan dat ziet op de begane grond, waarmee een uitbreiding van de woonkamer en open keuken zal worden gerealiseerd. Nu het bouwplan niet kan worden gesplitst, kan bij de beoordeling van het bouwplan geen onderscheid worden gemaakt tussen omgevingsvergunningvrije- en omgevingsvergunningplichtige delen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike