Skip to main content

Seniorenwoningen: vastleggen in bestemmingsplan?

19 maart 2021

Hoewel niet nieuw, is het wel goed om even te wijzen op de volgende uitspraak zeker in een tijd dat er heel veel druk is om extra woningen te bouwen. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat woningbouw mogelijk maakt. Appellant komt tegen dit plan op, omdat hij vindt dat ten onrechte niet is vastgelegd dat de nieuw te bouwen woningen exclusief voor senioren zijn bestemd en dat was hem kennelijk wel toegezegd.

De Afdeling (17 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:564) overweegt het volgende.
“Het plan laat de bewoning van de woningen door senioren toe, maar sluit bewoning door anderen niet uit. Dat mocht het plan ook niet uitsluiten. Het bestemmingsplan mag geen regels bevatten die een verbod inhouden op het gebruik van de woning door personen buiten een doelgroep, omdat dit zou leiden tot een niet ruimtelijk relevant onderscheid. De Afdeling verwijst hiervoor naar haar uitspraak van 12 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1925, onder 13.1.”.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco