Skip to main content

Schorsing op basis van belangenafweging

In de Omgevingsflits zijn de afgelopen tijd al vaker uitspraken van de Voorzieningenrechter gesignaleerd waaruit blijkt dat er op basis van enkel een belangenafweging een voorlopige voorziening wordt getroffen. Dat zien we ook weer terug in de uitspraak van de Voorzieningenrechter van 6 september 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:2581). Inzake een last onder dwangsom die ertoe strekt de bewoning van een bedrijfspand te staken, wordt het verzoek om schorsing toegewezen omdat er voor de overtreder (kort gezegd) het een en ander op het spel staat, terwijl er door het college geen dringende omstandigheden zijn aangevoerd die maken dat de bewoning op korte termijn dient te worden gestaakt en de bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Over de inhoudelijke kansen rept de Voorzieningenrechter met geen woord.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique