Skip to main content

Ruimtelijke ordening is meer dan voldoen aan wet- en regelgeving

30 oktober 2020

Dit is de kernachtige samenvatting van de uitspraak van AbRvS 28 oktober 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2550). De uitspraak gaat over het paraplu bestemmingsplan “Horeca en Terrassen Heemstede”. De planregeling maakt op een aantal locaties in de gemeente Heemstede terrassen mogelijk. Een omwonende vreest met name voor geluidoverlast en een aantasting van haar privacy.

De Afdeling overweegt ten aanzien van één van de terrassen, die binnen 10 meter van de tuin van deze omwonende ligt, dat onvoldoende is aangetoond dat met het toestaan van dit terras een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd is. Het terras hoort bij een pand waar horeca mogelijk is (dus niet alleen ondergeschikte horeca). En, omdat het Activiteitenbesluit geen regeling voor stemgeluid bevat, had het op de weg de raad gelegen om de gevolgen van het stemgeluid op het terras voor het woon- en leefklimaat inzichtelijk te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike


tags: ,