Skip to main content

Relativiteit en EHS

In de uitspraak van de AbRvS van 16 september 2015, nr. ECLI:NL:RVS:2015:2932, wordt beoordeeld of artikel 8:69a van de Awb in de weg staat aan een beroep op schending van artikel 19 en 24 PRV Noord-Holland. Appellant woont naast het plangebied, in het Groene Hart en nabij de EHS. Artikel 19 PRV Noord-Holland dient ter instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van EHS-gebieden. Artikel 24 van de PRV strekt tot bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden van de voormalige nationale landschappen, waaronder Het Groene Hart. De Afdeling concludeert, net als bij beroepen die betrekking hebben op bescherming van flora en fauna, dat gelet op de woonlocatie van appellant zijn belang bij behoud van een goede kwaliteit van zijn leefomgeving in dit geval verweven met de algemene belangen die artikel 19 en artikel 24 van de PRV beogen te beschermen. Artikel 8:69a van de Awb staat derhalve aan de vernietiging op dit punt van het bestreden besluit niet in de weg.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike