Skip to main content

Reguleren van parkeeroverlast

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft ter zitting aangevoerd dat geen gewone parkeerplaatsen maar slechts drie invalidenparkeerplaatsen in het plangebied zullen worden gerealiseerd. Met het niet voorzien in gewone parkeerplaatsen wordt aldus volgens de raad een ontmoedigingsbeleid gevoerd, waar het betreft een bezoek van het recreatiegebied per auto. Hij verwacht dat andere recreanten dan lokale bewoners eerder de strandparken in de omgeving zullen bezoeken, omdat aldaar onder meer uitgebreide parkeervoorzieningen aanwezig zijn. De Afdeling volgt de raad niet in deze redenering. Onduidelijk is gebleven waarom bij voorbaat kan worden uitgesloten dat anderen dan lokale bewoners van het recreatiegebied gebruik zullen maken. Voorts kan naar het oordeel van de Afdeling niet in zijn algemeenheid worden gesteld dat het slechts voorzien in een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen regulerend werkt ten aanzien van de aantrekkende werking voor autoverkeer van een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling. Dit zou betekenen dat van parkeer- en verkeersoverlast geen sprake kan zijn, omdat het aantal beschikbare parkeerplaatsen ter zake altijd regulerend werkt (AbRvS 11 februari 2015, nr.  201401868/1/R2).

Voor meer informatie over de uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.