Skip to main content

Procesbelang in verband met mogelijke claim?

25 september 2020

In de uitspraak van de Afdeling van 23 september 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2271) is de vraag aan de orde of er nog sprake is van procesbelang indien de last onder dwangsom inmiddels is ingetrokken.

De Afdeling oordeelt dat dit procesbelang er nog is, nu er sprake is van een belang bij een rechtmatigheidsoordeel over de last in verband met een civiele procedure over de gemaakte kosten vanwege het handhavingsbesluit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique