Skip to main content

Procedure verklaring van geen bedenking

17 april 2020

De uitspraak van de AbRvS van 15 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1081) is relevant vanwege de overwegingen over de procedure van de verklaring van geen bedenkingen.

Appellant is van mening dat de raad geen kennis heeft genomen van alle door haar in de zienswijze genoemde stukken (een eerdere zienswijze tegen een eerdere verklaring van geen bedenkingen). De Afdeling overweegt dat het college niet verplicht is om deze stukken aan de raad toe te sturen, dat had op de weg van appellanten gelegen.

En kort voor de vergadering heeft de raad een nadere berekening van de geurbelasting van het college ontvangen. Deze berekening is opgesteld in reactie op de zienswijzen van appellant. Appellant is daar niet van op de hoogte gesteld en niet over gehoord.  De Afdeling overweegt dat de raad niet verplicht is om de indieners van de zienswijze de stukken toe te sturen en hen daarover te horen. Het kan zijn dat met het oog op een zorgvuldige voorbereiding dit vereist is, maar ook daarvan is in dit geval geen sprake. Kort weergegeven heeft de berekening namelijk niet geleid tot een inhoudelijke verandering van de verklaring van geen bedenkingen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike