Skip to main content

Positief STAB-advies leidt tot opheffing van schorsing

Een klassieke ruimtelijke ordeningsvraag: een bestemmingsplan voorziet in de bouw van een woning nabij een agrarisch bedrijf. Het agrarisch bedrijf komt op tegen het vaststellingsbesluit omdat het een beperking vreest in zijn bedrijfsvoering. Aanvankelijk met succes: het vaststellingsbesluit wordt geschorst. Vervolgens wordt de STAB ingeschakeld om de gewenste verduidelijking te geven. Na een positief STAB-advies voor verzoeker (de bouwer van de woning), vraagt deze om opheffing van schorsing. Met succes: de voorzieningenrechter leidt uit het verslag van de STAB af dat het plan volgens de STAB de uitbreidingsmogelijkheden van het agrarisch bedrijf niet onevenredig benadeelt. De voorzieningenrechter ziet (5 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3678) in de door het agrarisch bedrijf aangevoerde theoretische mogelijkheid dat hij op enig moment zou kunnen gaan uitbreiden door de werktuigloodsen F en G om te vormen tot veestallen onvoldoende aanleiding om op dit moment aan de conclusies van de STAB te twijfelen en komt tot het voorlopig oordeel dat in het verslag van de STAB de in de eerdere uitspraak geuite twijfels afdoende zijn weggenomen. De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding de eerder getroffen voorziening op te heffen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter weegt het belang van verzoeker om zo snel mogelijk met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de woning te kunnen starten nu zwaarder dan het belang van het agrarisch bedrijf dat het plan niet in werking treedt totdat op het beroep is beslist.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco