Skip to main content

Planschade. Onbenutte uitwerkingsplicht onder oude regime

28 augustus 2020

De AbRvS noemt de tussenuitspraak van 26 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2030, zelf geen overzichtsuitspraak. De uitspraak kan echter wel als zodanig worden aangemerkt.

De uitspraak gaat over de vraag hoe omgegaan moet worden met een onbenutte uitwerkingsplicht onder het oude planologische regime. De Afdeling geeft een overzicht van haar rechtspraak van de afgelopen jaren en een mooi spoorboekje voor planvergelijkingen in dit soort zaken.

In het onderhavige geval heeft de gemeenteraad van Oirschot in 2000 een bestemmingsplan vastgesteld, waarin aan het plangebied een agrarische bestemming is toegekend (‘eerste bestemmingsplan’). In 2011 is een bestemmingsplan vastgesteld met een uit te werken bestemming voor woondoeleinden (‘het tweede bestemmingsplan’). Er is echter nimmer een uitwerkingsplan vastgesteld. In 2016 is een bestemmingsplan vastgesteld, waarin woningbouw bij recht is toegestaan (‘derde bestemmingsplan’). Omwonenden verzoeken om planschade vanwege het bestemmingsplan uit 2016.

De Afdeling concludeert dat in deze zaak een uitzondering moet worden gemaakt op de hoofdregel. De planvergelijking die in deze zaak – alsnog – gemaakt moet worden, betreft een vergelijking tussen de maximale mogelijkheden van het nieuwe (derde) bestemmingsplan en het eerste bestemmingsplan. Als uitzondering op de hoofdregel valt het tweede bestemmingsplan met onbenutte uitwerkingsplicht buiten de planvergelijking. Maar pas op, dit betreft een uitzondering vanwege specifieke omstandigheden in deze zaak. Planschadeuitspraak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke