Skip to main content

Planschade: met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten of niet

De uitspraak van de AbRvS van 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2574 betreft de tweede tussenuitspraak van de Afdeling in de zaak Achtkarspelen. Het gaat wederom fout bij de vraag of de plaatsing van een geluidsscherm al dan niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was uitgesloten.

In de eerste tussenuitspraak had de Afdeling overwogen dat het aan het college van B&W was om aannemelijk te maken dat de realisatie van een geluidscherm niet slechts een theoretische mogelijkheid is. Dit betekende dat het op de weg van het college van B&W lag om, aan de hand van concrete voorbeelden, aan te tonen dat het plaatsen van een geluidscherm langs een provinciale weg op een enigszins vergelijkbare plaats in Friesland wel degelijk voorkomt.

In het nieuwe besluit wordt (enkel) overwogen dat de geluidsnormen ter plaatse worden overschreden en dat het niet is uitgesloten dat in het kader van een wegreconstructie een geluidsscherm zou worden gerealiseerd. Volgens de Afdeling is ten onrechte niet uiteengezet welke reconstructie ter plaatse wel concreet denkbaar en haalbaar zou zijn. Evenmin zijn voorbeelden gegeven van een – op een enigszins vergelijkbare plaats in Friesland gelegen – provinciale weg waar (wel) een geluidsscherm was gerealiseerd. Het college van B&W is er dan ook wederom niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat de realisatie van een geluidsscherm niet slecht een theoretische mogelijkheid betrof.

Voor vragen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke