Skip to main content

Planschade: let op bij schadecategorieën met percentages

De planschadeadviseur van het college van B&W Boxtel had de schade getaxeerd op € 15.000. Dat kwam neer op een waardevermindering van 3,1%. Daarbij was opgemerkt dat gebruik was gemaakt van een schadecategorie-indeling met controlepercentages; een waardedaling van 1-3% correspondeerde met de categorie “lichte schade” en een waardedaling van 4-7% met de categorie “middelzware schade”. De schade diende volgens de planschadeadviseur te worden aangemerkt als “lichte tot middelzware schade”.

Appellant keert zich tegen de hoogte van de getaxeerde schade. De Afdeling constateert dat de indeling in de schadecategorie “lichte schade” tot “middelzware schade” zonder nadere toelichting niet in verhouding staat tot de waardevermindering van 3,1%. Er volgt een tussenuitspraak, waarbij het college van B&W Boxtel in de gelegenheid wordt gesteld om het gebrek te repareren (AbRvS 24 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2292).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke