Skip to main content

Planschade: belastingschade maakt onderdeel uit van een tegemoetkoming

5 februari 2021

In de meeste planschadezaken gaat het om de waardevermindering van onroerende zaken. In deze tussenuitspraak gaat het vooral over inkomensschade, die een horecaonderneming in de gemeente Duiven lijdt door wijziging van een bestemmingsplan.

De fijnproevers vinden in de uitspraak lezenswaardige overwegingen over de vaststelling van inkomensschade en de wijze waarop rekening moet worden gehouden met het ongewijzigd voorgezet gebruik na de peildatum.

Verder gaat de Afdeling in op de vergoeding van belastingschade. De Afdeling oordeelt dat belastingschade onderdeel kan zijn van de te verstrekken tegemoetkoming in de planschade. Daarbij overweegt de Afdeling dat belastingschade niet zozeer een afzonderlijke schadesoort is, maar (wel) een bij de inkomensderving in aanmerking te nemen nadeel. AbRvS 3 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:207

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke