Skip to main content

Planbegrenzing in strijd met een goede ruimtelijke ordening

AbRvS 19 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1544. Bij besluiten van 17 februari 2021 heeft de raad van Bodegraven-Reeuwijk de bestemmingsplannen “Restaurant aan plas Elfhoeven” en “8 woningen aan plas Elfhoeven” vastgesteld. Het bestemmingsplan “Restaurant aan plas Elfhoeven” voorziet onder andere in de mogelijkheid om een restaurant op te kunnen richten. Het bestemmingsplan “8 woningen aan plas Elfhoeven” maakt de bouw van 8 vrijstaande woningen mogelijk langs de Ree. Het plangebied van dat plan grenst aan de oostkant aan het plangebied van het bestemmingsplan “Restaurant aan plas Elfhoeven”.

De Werkgroep betoogt dat de planbegrenzing van de bestemmingsplannen in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Volgens de Afdeling komt de raad in beginsel een grote mate van beleidsvrijheid toe bij het bepalen van de begrenzingen van een bestemmingsplan. Deze vrijheid strekt echter niet zo ver dat de raad een begrenzing kan vaststellen die in strijd is met een goede ruimtelijke ordening of anderszins in strijd is met het recht. De Afdeling stelt vast dat een groot deel van de parkeerplaatsen ten behoeve van het restaurant zijn opgenomen in het plangebied van het bestemmingsplan “8 woningen aan plas Elfhoeven”. Als gevolg hiervan zijn de bestemmingsplannen “Restaurant aan plas Elfhoeven” en “8 woningen aan plas Elfhoeven” wat de uitvoerbaarheid ervan betreft afhankelijk van elkaar. Indien het bestemmingsplan “Restaurant aan plas Elfhoeven” vernietigd zou worden, voorziet het plan “8 woningen aan plas Elfhoeven” in veel overbodige parkeerplaatsen. Indien het plan “8 woningen aan plas Elfhoeven” zou worden vernietigd, wordt niet meer in voldoende parkeerplaatsen voor het met het bestemmingsplan “Restaurant aan plas Elfhoven” mogelijk gemaakte restaurant voorzien. Nu het grootste deel van de voorziene parkeerplaatsen voor het restaurant niet zijn gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan “Restaurant aan plas Elfhoeven”, maar in het plangebied van het bestemmingsplan “8 woningen aan Plas Elfhoeven”, bestaat in het bijzonder een zodanige ruimtelijke samenhang tussen de binnen en buiten het plangebied van het bestemmingsplan “Restaurant aan plas Elfhoven” voorziene ruimtelijke ontwikkelingen dat de gehanteerde planbegrenzing naar het oordeel van de Afdeling in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob