Skip to main content

Parkeeronderzoek vereist ondanks ontbreken parkeernomen voor recreatie-eiland

27 augustus 2021

AbRvS 11 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1802. Bij besluit van 12 december 2019 heeft de raad van de gemeente Nieuwkoop het bestemmingsplan “Bio Divers Papeneiland” vastgesteld. Het plan maakt een recreatie-eiland mogelijk in de Langeraarse Plassen.

Appellant betoogt onder andere dat de raad een parkeeronderzoek had moeten laten doen.
De Afdeling stelt vast dat de raad voorafgaand aan het vaststellen van het plan geen parkeeronderzoek heeft uitgevoerd. De raad heeft verder in reactie op de zienswijze van appellant alleen een algemene analyse gegeven, zonder de plaatselijke situatie daarbij te betrekken. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad ten onrechte hiermee volstaan. De omstandigheid dat, zoals de raad heeft gesteld, CROW geen parkeernormen heeft opgesteld voor een voorziening als het recreatie-eiland, neemt niet weg dat de raad een onderzoek had kunnen laten instellen om de gevolgen van het recreatie-eiland voor de parkeerdruk te onderzoeken. Nu de raad dit voorafgaand aan het vaststellen van het plan niet heeft gedaan, is het besluit in zoverre in strijd met artikel 3:2 van de Awb niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob