Skip to main content

Parkeernota met mogelijkheid tot afwijking van de parkeernormen

De raad van Oosterhout stelt bestemmingsplan “Oosterhout-Zuid 2017, herziening 4 (Bunthoef)” vast, ten behoeve van de locatie Bloemenhof 2 in Oosterhout. Er komt onder meer een woontoren met maximaal 75 huurappartementen.

Voorziet het plan in voldoende parkeergelegenheid? Volgens de gemeentelijke parkeernota is de norm voor goedkope koop/huurwoningen buiten het centrum 1,7 parkeerplaats per woning. In totaal voorziet het plan echter slechts in 75 parkeerplaatsen. Mag dat?

De parkeernota zelf voorziet in een afwijkingsmogelijkheid. Afwijken mag, maar dan moet de initiatiefnemer dat onder andere motiveren door een beschrijving te geven van het beoogde woonconcept, de beoogde woondoelgroep en de wijze waarop hun mobiliteitsbehoefte wordt ingevuld.

Hier ligt een memo voor dat beschrijft dat de doelgroep die in de beoogde sociale huurappartementen gaat wonen, over het algemeen huishoudens met een lager inkomen zijn. Deze huishoudens hebben vaak maar één auto. En ook is 72% van de appartementen bedoeld voor éénpersoonshuishoudens. Verder is het plangebied gelegen in een stedelijke omgeving met openbaar vervoer in de buurt en zijn de dagelijkse voorzieningen op loop- en fietsafstand te bereiken. Deze en nog enkele andere argumenten oordeelt de Afdeling uiteindelijk voldoende. AbRvS 25 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3951.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob