Skip to main content

Parkeernormen in bestemmingsplan. Terugkomen van tussenuitspraak

28 augustus 2020

AbRvS 26 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2034. Bestemmingsplan “Berkel 2008, 8e herziening (Sint Willibrodstraat 4)” van de gemeenteraad van Tilburg.

De raad gaat voor de voorziene grondgebonden sociale huurwoningen uit van 1,25 parkeerplaatsen per woning.

Tussenuitspraak ECLI:NL:RVS:2019:3742: raad, gij hebt vergeten daarbij 0,3 parkeerplaatsen voor het aandeel bezoekersparkeren op te tellen.

De raad stelt het plan opnieuw vast, opnieuw uitgaande van een parkeerbehoefte van 1,25 parkeerplaatsen per woning. De raad wijst op de parkeernota en naar de systematiek van CROW-publicatie 317, waar de gemeentelijke parkeernormen van afgeleid zijn. Het bezoekersparkeren is al verdisconteerd in de parkeernorm.

De Afdeling erkent de fout uit haar tussenuitspraak: “De Afdeling stelt voorop dat zij behoudens zeer uitzonderlijke gevallen niet kan terugkomen op een in de tussenuitspraak gegeven oordeel. Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 21 oktober 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3222). (…) De Afdeling heeft in eerste instantie teveel gewicht toegekend aan de omstandigheid dat de raad de stelling van [appellant], over het moeten optellen van het bezoeks- bij het gebruikersaandeel, niet heeft weersproken. Nu is gebleken dat deze stelling onjuist is, ziet de Afdeling aanleiding om terug te komen op haar oordeel. De Afdeling zou anders een einduitspraak moeten doen, waarvan zij weet dat deze op een onjuist uitgangspunt is gebaseerd.” Dat laatste komt in de wondere wereld van het recht misschien wel vaker voor. Hoe dan ook, er zijn hier dus toch genoeg parkeerplekken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob