Skip to main content

Paalmatras: bouwwerk of niet?

29 augustus 2017

Paalmatras een bouwwerk of niet? In de uitspraak van de AbRvS van 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1099 komt de vraag aan de orde of een paalmatras ten behoeve van de brug over de Gouwe te Waddinxveen moet worden aangemerkt als een bouwwerk. Een paalmatras is een wegfundering bestaande uit een veld palen, voorzien van paaldeksels. Over die palen wordt een wapeningsnet, bestaande uit één of meerdere lagen geokunststof, gelegd. Daarop wordt een aardebaan gelegd, waarvan de onderste laag uit granulaat bestaat. De laag granulaat wordt rondom omsloten door het naar boven geklapte geokunststof. De Afdeling verwijst naar een uitspraak van 17 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:3132 en herhaalt de definitie van het begrip bouwwerk zoals opgenomen in de modelbouwverordening. Deze luidt: “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”. Volgens de rechtbank is er sprake van een constructief element omdat de aardebaan rondom is voorzien van geokunststof. De verschillende lagen materiaal worden door de geokunststof bijeengehouden. De geokunststof wordt weliswaar niet feitelijk aan de paaldeksels bevestigd maar het wordt wel door de daarop uitgeoefende kracht op de paaldeksels gedrukt en aldus aan de paaldeksels bevestigd. De Afdeling is echter van oordeel dat een paalmatras geen bouwwerk is. Een paalmatras maakt onderdeel uit van het aanleggen van een weg en kan in zoverre niet los van de weg worden gezien. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in onder meer de uitspraak van 1 april 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH9230, is een verharding geen bouwwerk. Nu de paalmatras onderdeel uitmaakt van een weg en een weg geen bouwwerk is, is ook de paalmatras geen bouwwerk.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike