Overgangsrecht versus uitsterfregeling

In de zaak ten die grondslag ligt aan de uitspraak van 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1811, heeft supermarktketen Lidl beroep ingesteld tegen een bestemmingsplan van de gemeente Montferland.

In het voorheen geldende bestemmingsplan was de Lidl supermarkt onder het overgangsrecht gebracht. In het thans in geding zijnde bestemmingsplan is de supermarkt wederom onder het overgangsrecht gebracht.

Volgens de Afdeling had het op de weg van de gemeenteraad gelegen om zich te buigen over de wijze waarop het gebruik van de gronden als supermarkt en parkeerterrein zou worden beëindigd en de voorwaarden waaronder dit doel zou worden gerealiseerd. Dit heeft de gemeenteraad niet gedaan. De gemeenteraad heeft slechts volstaan met het opknippen van het woningbouwproject in twee fases en alleen een besluit genomen over de onteigening van de gronden benodigd voor de bouw van zeven woningen in de eerste fase en het vervolg voor de tweede fase – onder andere de Lidl Locatie – in het midden gelaten.

Gelet hierop is het volgens de Afdeling niet aannemelijk gemaakt dat het gebruik van de gronden ten behoeve van een supermarkt binnen de planperiode zal worden beëindigd. De gemeenteraad heeft onder deze omstandigheden het gebruik dan ook niet in redelijkheid opnieuw onder het overgangsrecht kunnen brengen.

Dit betekent volgens de Afdeling niet dat de supermarkt als zodanig moet worden bestemd. Indien de gemeenteraad na een ruimtelijke afweging van mening is dat het als zodanig bestemmen van het gebruik uit planologisch oogpunt niet wenselijk is, ligt het op de weg van de raad om te bezien welke mogelijkheden er zijn om het bestaande gebruik in het plan op te nemen, bijvoorbeeld door een zogenoemde uitsterfregeling voor het gebruik in het plan op te nemen. Op grond daarvan kan het bestaande gebruik worden voortgezet zolang het niet is onderbroken. Er volgt vernietiging van het vaststellingsbesluit.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.