Skip to main content

Oprichting ijsvogelwand zonder omgevingsvergunning?

In de uitspraak van AbRvS van 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3220 oordeelt de Afdeling of voor een ijsvogelwand (een geconstrueerde broedplaats voor ijsvogels) een omgevingsvergunning voor bouwen is vereist. Die vraag speelde in het kader van handhaving naar aanleiding van een handhavingsverzoek ten aanzien van een zonder omgevingsvergunning opgerichte ijsvogelwand. In dit geval bestond de wand uit een heuvel van aarde met twee steile kanten aan de zijde van het water met daaromheen een constructie van palen.

Artikel 2.3, tweede lid, Bor en artikel 2, onder 13, Bijlage II Bor bepalen dat voor een bouwwerk geen omgevingsvergunning voor bouwen is vereist als dit betrekking heeft op een constructie voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil van niet meer dan 1 meter die niet hoger is dan het aansluitende afgewerkte terrein. Uit de Nota van Toelichting (Stb. 2010, 143, p. 151) blijkt dat de constructie moet worden gemeten vanaf het niveau waar de aangrenzende grond het laagst is, tenzij de constructie aan het water grenst. In het laatste geval moet worden gemeten vanaf de waterbodem.

 

Volgens verzoeker om handhaving grenst de ijsvogelwandconstructie in dit geval samen met de beschoeiing aan het water en had de constructie vanaf de waterbodem moeten worden gemeten, zodat de constructie de maximale hoogte overschreed om bouwvergunningvrij te kunnen zijn.

De Afdeling oordeelt onder verwijzing naar de Nota van Toelichting daarentegen dat terecht niet vanaf de waterbodem is gemeten, omdat tussen de constructie en het water beschoeiing aanwezig was, terwijl constructie en beschoeiing niet één geheel vormden. Daarmee grenst de ijsvogelwandconstructie niet aan het water en was de hoogte van de constructie terecht gemeten van het aangrenzende terrein en niet vanaf de waterbodem. Voor de oprichting van de ijsvogelwandconstructie is dus geen omgevingsvergunning voor bouwen vereist. Handhaving is niet aan de orde.

 

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique