Skip to main content

Opnieuw krijtstreepmethode en aanwijzingen hoe dan wel

De uitspraak van de AbRvS van 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1343 draait om een omgevingsvergunning voor een logiesgebouw, bed & breakfast, bedrijfswoning en werktuigenloods. Volgens het college is het bouwplan in overeenstemming met het bestemmingsplan. Hangende beroep is de aanvraag gewijzigd, waarbij op de tekening is vermeld dat een uitbreiding van de werk-tuigenloods omgevingsvergunningvrij is. Discussie ontstaat of dit onderdeel omgevingsvergunningvrij is.

Daarvoor is van belang of het bouwplan bestaat uit onderdelen die in functioneel en bouwkundig opzicht van elkaar kunnen worden onderscheiden. Op de bouwtekening loopt de grens tussen het als omgevingsvergunningvrij aangeduide deel van de werktuigenloods en het deel waarvoor omgevings-vergunning is gevraagd door de werktuigenloods heen. De werktuigenloods is een ruimte die in functioneel en bouwkundig opzicht niet in verschillende delen kan worden onderscheiden. Het college is er dan ook ten onrechte van uitgegaan dat het bouwplan op de wijze zoals in de aanvraag is gedaan kan worden gesplitst in een omgevingsvergunningplichtig onderdeel en omgevingsvergunningvrije onderdelen.   Bij de beoordeling van de mogelijkheden om het besluit in stand te laten geeft de Afdeling aanwijzingen hoe de aanvraag wel had kunnen worden vergund. Zo hadden de als omgevingsvergunningvrij aangeduide onderdelen weg kunnen worden gelaten, zo nodig onder het weergeven van een gevel ter hoogte van de getrokken grens tussen het omgevingsvergunningplichtige en omgevingsvergunningvrije deel van de werktuigenloods. Uit de uitspraak van de Afdeling van 12 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2891 volgt dat indien het college daarvoor omgevingsvergunning verleent, de gewenste delen, voor zover deze daadwerkelijk omgevingsvergunningvrij zijn, bij het bouwen zouden mogen worden toegevoegd met weglating van de op de bouwtekening ter plaatse weergegeven gevel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike