Skip to main content

Ook controleren of peil juist op tekening is opgenomen

4 september 2020

AbRvS 2 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2086, is opgenomen vanwege de overwegingen over de omvang van de toetsing van een bouwaanvraag. Bij besluit van 6 april 2018 heeft het college van Amsterdam een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een woning in Amsterdam Noord. Op de tekening staan hoogtematen aangegeven vanaf peil (zoals gebruikelijk). In dit geval speel de discussie of het peil op de juiste hoogte staat aangegeven en daarmee of de hoogte van het bouwwerk aan de planregels voldoet.

Op grond van de planregels moet het peil worden bepaald aan de hand van de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. De rechtbank heeft overwogen dat het bepalen van het niveau van het peil in beginsel een kwestie van handhaving van de vergunning is en niet bij de beoordeling van de vergunning had moeten worden betrokken. De Afdeling denkt daar anders over. Het college had moeten beoordelen of de vergunning niet in strijd is met de mogelijkheden die de planregels bieden. Daarbij moet ook worden gecontroleerd of het peil op de juiste hoogte op de vergunningstekeningen is aangegeven.

In dit geval betwijfelt de Afdeling of de hoogte die is aangeduid als “peil” ook het peil is zoals dat uit de planregels volgt. Daardoor maakt de vergunning mogelijk dat 8 cm hoger wordt gebouwd dan op grond van de planregels is toegestaan.  De Afdeling vernietigt de vergunning en geeft het college mee dat de aanvrager zijn aanvraag op dit punt nog kan wijzigen, omdat goed voorstelbaar is dat de verlaging van de bouwhoogte (in dit geval 8 cm) als een ondergeschikte wijziging moet worden aangemerkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike