Skip to main content

Onvoldoende onderbouwing ladder

In de uitspraak van de AbRvS van 10 december 2013, nr. 201311709/1 wordt – vooralsnog – een streep gehaald door het bestemmingsplan Commanderie Ootmarsum. Het plan voorziet in horeca en daarnaast de bouw van 25 woningen. Ter onderbouwing van de actuele regionale behoefte aan de oprichting van een hotel, een ambachtelijke bierbrouwerij, een brasserie en ambachtelijke detailhandel wordt in de plantoelichting verwezen naar het rapport “Commanderieterrein Ootmarsum, onderzoek regionale marktbehoefte en effecten”, van 7 april 2014, dat is opgesteld door ZKA Consultants & Planners en Verheijden Concepten B.V. (hierna: het behoefteonderzoek). Terecht betogen appellanten dat in het behoefteonderzoek niet inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre met de voorziene oprichting van een hotel, een ambachtelijke bierbrouwerij, een brasserie en ambachtelijke detailhandel wordt voorzien in een actuele regionale behoefte. Zo is bijvoorbeeld niet inzichtelijk gemaakt op welke wijze rekening is gehouden met het bestaande regionale aanbod en de gevolgen van het plan voor de bestaande leegstand. Daarnaast ligt het woningbouwprogramma onder vuur. De nota “Woningbehoefte Ootmarsum” van 18 april 2014, die is opgesteld door Companen en als bijlage 21 bij de plantoelichting is gevoegd (hierna: de nota woningbehoefte), betreft een aanvulling op de woonvisie voor de periode 2014 -2024. Ook in de nota woningbehoefte wordt alleen ingegaan op de behoefte en het aanbod in de gemeente Dinkelland. Gelet op het voorgaande betogen appellanten terecht dat in de plantoelichting onvoldoende inzichtelijk is gemaakt of met het wijzigingsbesluit wordt voorzien in een actuele regionale behoefte aan woningen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.