Skip to main content

Onderzoek naar alternatieve locaties niet in het kader van ladder

AbRvS 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1455 (Bernheze) leert ons het volgende. De raad is in het kader van artikel 3.1.6, lid 2, onder b, Bro, als een actuele regionale behoefte bestaat waarin kan worden voorzien binnen bestaand stedelijk gebied, niet gehouden te beoordelen of ook elders binnen bestaand stedelijk gebied in de gemeente of de regio in de behoefte zou kunnen worden voorzien. De beoordeling in het kader van dat artikellid verschilt in zoverre van de belangenafweging die de raad in het kader van de beoordeling of een plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening moet maken, waarbij ook voor- en nadelen van alternatieven worden betrokken. Zie de uitspraak van 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:125, overweging 7.3.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob