Skip to main content

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor een geitenhouderij

27 augustus 2021.

In haar uitspraak van 11 augustus 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1788) krijgt de ABRvS te oordelen over de vraag of burgemeester en wethouders van Roerdalen terecht een omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben verleend voor een geitenhouderij. Zoals bekend mag het bevoegd gezag deze vergunning uitsluitend weigeren, als het op basis van de overgelegde mer-beoordeling tot de conclusie komt dat een mer moet worden opgesteld.

In dit geval vonden burgemeester en wethouders dat niet nodig. Maar een omwonende vond dat de inmiddels welbekende gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen een mer eisten. De ABRvS denkt daar anders over. De ten tijde van de beslissing op bezwaar (17 juni 2017) bekende informatie, waaronder een rapport van RIVM over het verhoogde risico op longontsteking, noopte niet tot een mer. De ABRvS wijst er daarbij o.a. op dat de geitenhouderij de enige geitenhouderij in de omgeving zal zijn en dat deze in de plaats komt van een legkippenbedrijf, dat forsere emissies van fijnstof en ammoniak veroorzaakt.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan