Skip to main content

Nog eens: detailhandel is geen dienst op grond van de Dienstenrichtlijn

In de uitspraak van de AbRvS van 30 juli 2014, nr. 201310226/1/A1 stelt de AbRvS nog eens vast dat detailhandel geen dienst is op grond van de Dienstenrichtlijn. Deze activiteit valt volgens de AbRvS onder de verkoop van goederen. Om die reden kan de planregel die detailhandel niet toestaat niet aan de Dienstenrichtlijn worden getoetst. In de Omgevingsflits van 26 juni 2014 signaleerden we al dat om dezelfde reden ook een supermarkt niet onder de Dienstenrichtlijn valt, AbRvS 25 juni 2014, nr. 201307133/1/A1. De beide uitspraken zijn in lijn met eerdere uitspraken, AbRvS 25 juli 2012, nr. 201105171/1 en AbRvS 19 juni 2014, nr. 201203334/1.