Skip to main content

Niet vergunningsvrij bij bouwwerk in strijd met bplan

De uitspraak AbRvS 9 maart 2016, nr. ECLI:NL:RVS:2016:624 is opgenomen ter signalering dat vergunningvrij bouwen niet mogelijk is als het bouwwerk waarop de aanvraag ziet, in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt (artikel 5, lid 2 bijlage II Bor). In dit geval was ten tijde van de aanvraag om de vergunning de ruimte waarbinnen de bouwwerkzaamheden waren uitgevoerd, reeds in gebruik genomen voor horeca-activiteiten. Derhalve kon geen gebruik worden gemaakt van de artikel 8 onderdeel 8 bijlage II Bor, waarin is bepaald dat inpandige bouwwerkzaamheden onder een aantal voorwaarden vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike