Skip to main content

Niet ter inzage gelegde stukken bij eerder ontwerp fataal? Dan herstelplan wel goed ter inzage leggen

21 februari 2020

De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 29 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ vastgesteld. Dit plan is met enkele wijzigingen opnieuw vastgesteld nadat het vaststellingsbesluit eerder was vernietigd. Eén van de redenen om dit eerdere vaststellingsbesluit te vernietigen was dat de terinzagelegging van de stukken gebrekkig was: ruimtelijke onderbouwingen en anterieure overeenkomsten ontbraken.

Na de vernietiging heeft het college niet een nieuw ontwerp ter inzage gelegd, maar een aangepast plan aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Het is dan ook geen verrassing dat de Afdeling (19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:498) oordeelt dat het nieuwe plan hetzelfde gebrek kent als het eerdere vernietigde plan: de stukken nodig voor de beoordeling zijn niet ter inzage gelegd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco