Skip to main content

Nadeelcompensatie: wettelijke rente bij inkomensschade

3 december 2021

AbRvS 1 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2707. Door diverse partijen is bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel verzocht om nadeelcompensatie vanwege het feitelijk wijzigen van het peil in het Rijnstrangengebied in 2016. Aan deze is een tegemoetkoming toegekend voor zowel inkomensschade als vermogensschade (waardevermindering van de onroerende zaak). In hoger beroep bij de AbRvS wordt onder meer gediscussieerd over de vergoeding van wettelijke rente. Het college betoogt dat er geen aanleiding is om over de tegemoetkoming voor inkomensschade wettelijke rente te vergoeden, omdat de inkomensschade ten tijde van de besluiten nog niet was geleden. Totdat de inkomensschade is geleden én een verzoek om vergoeding daarvan is ingediend, zou het college nog niet in verzuim zijn als bedoeld in artikel 6:119 BW. Daarbij verwijst het college naar een uitspraak van de AbRvS van  26 april 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AW4004.

De Afdeling overweegt dat appellanten, de verzoekers om nadeelcompensatie, de vastgestelde inkomensschade pas lijden na de feitelijke peilwijziging in 2016. Ten tijde van het besluit van 30 januari 2014 hadden appellanten nog geen inkomensschade geleden. Volgens de Afdeling hoefde het college bij het schadebesluit van 30 januari 2014 dan ook geen wettelijke rente over het bedrag van de toegekende tegemoetkoming voor inkomensschade toe te kennen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke