Skip to main content

Milieu neutrale wijziging, beperkende voorschriften

De uitspraak van de AbrvS van 18 maart 2015, nr. 201210530/2/A4 is alleen opgenomen vanwege rechtsoverweging 5.1. Daarin bepaalt de Afdeling dat het karakter van een milieu neutrale wijziging met zich brengt dat daaraan verbonden voorschriften niet kunnen leiden tot ruimere milieugevolgen dan op grond van de bestaande omgevingsvergunning zijn toegestaan. Echter, wel mogen beperkende voorschriften aan een dergelijke milieu neutrale wijziging worden verbonden. In dit geval heeft het college een voorwaarde opgenomen waarin de maximale geuremissie is vastgelegd conform hetgeen is opgenomen in de onderzoeken behorende bij de aanvraag. Volgens de Afdeling mocht een dergelijke voorwaarde (ondanks dat daarom niet was verzocht) aan de omgevingsvergunning worden verbonden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.