Skip to main content

Mestbassin, bouwwerk?

In de uitspraak van de AbRvS  van 10 december 2014, nr. 201311727/1/A4 komt de vraag aan de orde of een mestbassin een bouwwerk is. Het mestbassin bestaat uit een gat in de grond met daaromheen grondwallen. De bodem en zijwanden van het bassin zijn afgedekt met een mestzak en de bovenkant is afgedekt met folie. Aan de mestzak zijn een aan- en afvoerbuis bevestigd die in verbinding staan met een afnamestation. Onderin het bassin bevindt zich een mestmixer. De Afdeling is van oordeel dat het bassin aldus een constructie is van enige omvang bedoeld om ter plaatse te functioneren. Het mestbassin is daarom een bouwwerk.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.