Skip to main content

M.e.r.-beoordelingsbesluit appellabel?

AbRvS 11 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:88. Bij besluit van 14 juli 2020 hebben B&W Rotterdam besloten dat geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt voor het bestemmingsplan “Rotterdam Central District”. Volgens de Afdeling is het besluit van 14 juli 2020 een m.e.r.-beoordelingsbesluit dat is genomen ter voorbereiding van een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Dit kan het geval zijn als B&W Rotterdam besluiten dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Voor degene die vervolgens verplicht is om het opstellen van zo’n milieueffectrapport te regelen en te betalen, zou het onevenredig bezwarend zijn om zo’n rapport eerst op te laten stellen en dat te betalen om pas daarna, in het kader van de bestemmingsplanprocedure, te kunnen aanvoeren dat dit milieueffectrapport helemaal niet noodzakelijk is. Die situatie doet zich hier niet voor, omdat appellant zich als omwonende verzet tegen de nieuwe hoogbouw die mogelijk wordt gemaakt in het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob