Skip to main content

Let op je inbox

17 december 2021

AbRvS 15 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2841, is alleen opgenomen als procedurele waarschuwing. De samenvatting van de feiten blijven dan ook achterwege. Appellant heeft in hoger beroep aangevoerd dat hij de uitnodiging om de zitting bij de rechtbank via Skype bij te wonen, niet heeft ontvangen. Uit door de rechtbank overgelegde informatie blijkt echter dat de uitnodiging om de zitting via Skype bij te wonen op 12 oktober 2020 naar het e-mailadres van appellant is verzonden. Appellant betwist dat deze uitnodiging is ontvangen, maar dat is niet  voldoende voor het aannemelijk achten van het niet hebben ontvangen van een uitnodiging om de zitting  bij te wonen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike