Kruimelafwijking wijziging gebruik

27 augustus 2021

De voorwaarde dat bij een gebruikswijziging het bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet mag worden gewijzigd, is alleen relevant voor die onderdelen waarvoor een kruimelafwijking wordt verleend, dat is in het kort de kern van de uitspraak van de ABRvS 25 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1903.
De afwijking is verleend ten behoeve van het vestigen van een Jumbo supermarkt in Leek. Een deel van de supermarkt wordt deels gesitueerd op gronden waar het bestemmingsplan geen supermarkt toestaat.

De omgevingsvergunning is verleend art. 4 lid 9 bijlage II Bor. De Afdeling stelt dat onder de bebouwde oppervlakte en het bouwvolume in de zin van artikel 4, aanhef en onderdeel 9, van bijlage II van het Bor de omvang van het gebouwde verstaan, AbRvS 7 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2706, r.o. 4.5). Daarbij gaat het alleen om die delen van het bouwplan waarvoor met toepassing van deze bepaling een omgevingsvergunning is verleend. Die delen van het bouwplan die in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, ook al leiden deze tot vergroting van de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume, blijven buiten beschouwing, AbRvS 7 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:378, r.o. 3.2).

De omvang van het gebouw op het perceel zal als gevolg van het bouwplan worden vergroot. Niet in geschil is dat deze vergroting in overeenstemming is met de bouwregels van het bestemmingsplan. Omdat de strijdigheid met het bestemmingsplan alleen betrekking heeft op de gedeeltelijke functiewijziging van een bedrijfsruimte naar een supermarktfunctie, is de Afdeling met de rechtbank van oordeel dat het college bevoegd was om van artikel 4, aanhef en onderdeel 9, van bijlage II van het Bor gebruik te maken.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.