Skip to main content

Kruimelafwijking, wijzigen gebruik bouwwerken, uitleg

De AbRvS heeft op woensdag 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:950 een uitspraak gedaan over de vraag of een gastouderopvang aan huis kan worden verleend via art. 4 onderdeel 9 bijlage II Bor. Appellant voert aan dat dit artikel slechts betrekking heeft op het realiseren van logies voor werknemers of de opvang van vreemdelingen en niets zegt over situaties binnen de bebouwde kom. Het eerste deel van lid negen, betreffende het gebruik van bouwwerken, kan niet los worden gezien van het tweede deel beginnend met het woord ‘mits’, zo stelt hij.

De Afdeling overweegt anders en verwijst daarvoor naar historische versies van dit artikellid, alsmede de Nota van Toelichting (Stb. 2014, nr. 333) bij de wijziging van dat artikellid naar de huidige versie. Daaruit volgt dat het doel van het artikel is gebouwen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, een andere functie geven, waarbij slechts voor gebouwen buiten de bebouwde kom de in de laatste zinsnede genoemde beperking is gesteld. Voor gebouwen binnen de bebouwde kom, zoals in voorliggende zaak, is geen verdere beperking gesteld.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike