Skip to main content

Kruimelafwijking, nieuwe hoofdgebouw of niet?

12 mei 2018

De uitspraak van AbRvS 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1305 is een vervolg op de uitspraak die de Afdeling heeft gewezen over de Aldi in Hollandse Kroon, 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:963.

De zaak draait om een omgevingsvergunning voor de herbouw van de Capelleschool in Amsterdam Noord. Het gaat om een basisschool, bestaande uit twee bouwlagen van 55 bij 25 m. Het oude gebouw van de school is enige jaren geleden gesloopt. Het project is in strijd met het bestemmingsplan, omdat de bouw van een deel van het schoolgebouw plaatsvindt op gronden met de bestemming “Groen – 2”. Daarnaast is het project in strijd met de bestemming “Maatschappelijk – 1”, omdat de op de verbeelding aangeduide bouwhoogte van 4 meter op het hoogste punt met ruim 8 meter wordt overschreden. Het algemeen bestuur heeft de omgevingsvergunning verleend met een kruimelafwijking, artikel 4, aanhef en eerste en vierde lid, van Bijlage II Bor.   Appellanten voeren aan dat in dit geval een geheel nieuw hoofdgebouw wordt opgericht.

De Afdeling overweegt dat sprake is van een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van Bijlage II Bor, omdat het gaat om een uitbreiding van een hoofdgebouw én het hoofdgebouw als zodanig op grond van het bestemmingsplan is toegestaan. Bovendien is vaste jurisprudentie dat een bijbehorend bouwwerk ook mag worden gebruikt bij een niet bestaand gebouw, bv AbRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4687. Vervolgens wordt overwogen dat deze afwijkingsmogelijkheid ook geldt voor niet op de grond gelegen bijbehorende bouwwerken, zoals kelders en aan- en uitbouwen op hoger gelegen verdiepingen. De delen van het schoolgebouw die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, waaronder ook het gedeelte waarmee de bouwhoogte wordt overschreden, konden als een bijbehorend bouwwerk worden aangemerkt, als bedoeld in artikel 4, aanhef en eerste lid bijlage II Bor. Ook mocht de overschrijding van de in het bestemmingsplan maximaal toegelaten bouwhoogte met artikel 4, aanhef en vierde lid, van bijlage II Bor worden vergund.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike