Kruimelafwijking, nieuw hoofdgebouw of uitbreiding hoofdgebouw

5 november 2021

De uitspraak van de AbRvS 3 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2421 gaat over de vraag of als gevolg van een uitbreiding en functiewijziging van een pand een ander deel als hoofdgebouw moet worden aangemerkt. Er is een omgevingsvergunning verleend voor het renoveren en uitbreiden van een pand gelegen aan de Kerkstraat te Oisterwijk. De uitbreiding ziet op het realiseren van nieuwe bebouwing aan de achterzijde van het pand. De bestemming van het bestaande deel zal worden gewijzigd. Voor de omgevingsvergunning is een kruimelafwijking verleend als bedoeld in art. 4 onderdeel 1 en 9 Bijlage II Bor. De vraag is of de nieuwbouw als een nieuw hoofdgebouw moet worden gezien als bedoeld in het Bor.

Volgens de Afdeling is dat niet het geval. Het bestaande gedeelte aan de voorzijde van het pand kan ook in de nieuwe situatie als hoofdgebouw worden aangemerkt. Op de begane grond van het bestaande deel zullen ook in de nieuwe situatie verschillende noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van de logiesfunctie aanwezig zijn, zoals een kantoor, een gemeenschappelijke ruimte en een keuken. De bovenste verdieping wordt gebruikt als appartement. De begane grond dient ook als entree naar de woning. De nieuwbouw aan de achterzijde zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de logiesfunctie. Gelet hierop is het bestaande deel van het gebouw het deel dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende en toekomstige bestemming en gelet op de gemengde bestemming ook het belangrijkst. Daarmee is het bestaande gebouw het hoofdgebouw.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.