Skip to main content

Kruimelafwijking, gecombineerde verlening onderdeel 1 en 9 Bijlage II Bor

29 augustus 2017

De uitspraak van de AbRvS van 29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:819 is niet nieuw, maar het onderwerp blijft onverminderd interessant. Het college van de gemeente Ronde Venen heeft een omgevingsvergunning met kruimelafwijking verleend voor het veranderen van de watertoren in Mijdrecht in een zelfstandig kantoorgebouw. In deze procedure komt de vraag aan de orde of het college bevoegd was om de kruimelafwijking te verlenen voor zowel het eerste als het negende lid van artikel 4 bijlage II Bor. De Afdeling overweegt dat dit kan. Daarbij wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het besluit tot wijziging van het Bor per 1 november 2014 (Stb. 2014, 333 p. 50-51). Daarin is vermeld dat verscheidene onderdelen van artikel 4 van bijlage II van het Bor gecombineerd kunnen worden toegepast en dat het mogelijk is om tegelijkertijd een omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 4, negende lid, voor de wijziging van het gebruik van een bestaand hoofdgebouw en voor de bouw en het gebruik van een bijbehorend bouwwerk, bedoeld in artikel 4, eerste lid.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike