Skip to main content

Kosten rechtsbijstand

Partijen twisten ook over de vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand. De advocaat van DSM had verzocht om vergoeding van circa € 34.000 (ca. 114 uur x een gemiddeld uurtarief van ca. € 300). De rechtbank had met inachtneming van de dubbele redelijkheidstoets geoordeeld dat een bedrag van circa € 5.800 (ca. 18 uur x € 330) redelijk was. De Afdeling gaat hierin niet mee en stelt de vergoeding zelf vast op € 13.200 (40 uur x € 330) voor de kosten van rechtsbijstand.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke