Kaprichting van woning is ruimtelijk relevant

Door de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld is het bestemmingsplan Steeg 3 te Norg vastgesteld. Kort gezegd maakt dit plan mogelijk dat een perceel waar een woning op staat, wordt gesplitst in twee percelen. Op het afgesplitste perceel wordt de bouw van een woning mogelijk gemaakt. Tegen het vaststellingsbesluit wordt opgekomen door een aantal appellanten die met name aandacht vragen voor de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden. De gemeenteraad stelt zich op het standpunt dat met die waarden voldoende rekening is gehouden: de welstandscommissie is om advies gevraagd, er is een rapport Cultuurhistorische analyse en stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld en er heeft vooroverleg over dit aspect plaatsgevonden met de provincie. De Afdeling oordeelt op 31 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2363, dan ook dat het toestaan van de woning niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het cultuurhistorisch karakter van het gebied. Ten aanzien van de voorwaarden voor inpassing van de woning en de cultuurhistorische waarden is de Afdeling kritischer: in de genoemde cultuurhistorische analyse wordt geadviseerd een bepaalde kaprichting te realiseren. Die kaprichting is echter niet geborgd in de planregels. Het standpunt van de gemeenteraad dat de positionering van de kaprichting een welstandsaspect betreft dat aan de orde komt bij de omgevingsvergunning, wordt verworpen: ruimtelijke relevantie kan aan de kaprichting niet worden ontzegd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.