Skip to main content

Kamerbrief nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

29 mei 2020

Op 20 mei 2020 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over de nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het voorstel is om de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking te laten treden. De – betrekkelijk korte – kamerbrief is te raadplegen via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamerbrief-over-nieuwe-datum-inwerkingtreding-omgevingswet