Skip to main content

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

10 april 2020

Op 1 april 2020 heeft minister Van Veldhoven een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarin is meegedeeld dat de beoogde datum van inwerkingtreding – 1 januari 2021 – wordt uitgesteld.

Als reden voor het uitstel wordt onder meer genoemd ‘de veranderende realiteit als gevolg van het coronavirus’. Uit de brief blijkt echter, en dat is niet onbekend, dat er nog meer ‘uitdagingen’ zijn die maken dat een inwerkingtreding op 1 januari 2021 nu niet realistisch is. De minister heeft geen doorkijk gegeven naar een nieuwe datum van inwerkingtreding. In de voortgangsbrieven, die de minister maandelijks aan de Tweede Kamer stuurt over de Omgevingswet, zal hierop nader ingegaan worden. De gehele brief van de minister is te raadplegen via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/01/inwerkingtreding-omgevingswet.

Voor meer informatie over deze bijdrage kunt u contact opnemen met Ineke