Skip to main content

Invorderingsbeschikking na betaling dwangsom?

Het komt voor dat een overtreder reeds overgaat tot betaling van een dwangsom nadat het is meegedeeld dat die dwangsom is verbeurd, en er nog geen invorderingsbeschikking is genomen. Die situatie deed zich ook voor in AbRvS 4 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2674. De dwangsom was onder protest betaald, en vervolgens verzocht overtreder een invorderingsbeschikking te nemen. Het college weigerde dat, omdat de dwangsom al was betaald. Volgens het college was daarmee de bevoegdheid om een invorderingsbeschikking te nemen komen te vervallen. De Afdeling deelt dit standpunt niet, en overweegt daarbij dat art. 5:37, lid 2 Awb niet als voorwaarde stelt dat de dwangsom nog niet is betaald.

Deze lijn komt mij logisch voor, omdat overtreder anders door zijn voortvarende betaling geen kans meer zou krijgen om de verschuldigdheid van de dwangsom in rechte aan te vechten.